>>  Bosnia and Herzegovina
Android       Chrome      

Radio M. kanal 1 - Sarajevo

World
Bosnia and Herzegovina / Bosnia and Herzegovina (ba)

Radio M. kanal 1 - Sarajevo

World
Bosnia and Herzegovina / Bosnia and Herzegovina (ba)

Muzički radio - Radio M Kao prva privatna nezavisna radiostanica u ex-Jugoslaviji i široj regiji Balkana, Radio M je upisan u registar javnih glasila 18.9.1990. godine. Signalom pokriva područje Kantona Sarajevo, a od decembra 2007. godine i šire područje gradova Zenice, Tuzle i Banje Luke (cca 1.500.000 stanovnika). Lidersku poziciju Radio M je do danas zadržao isključivo kvalitetom muzike, aktuelnim i zanimljivim sadržajima, nepristrasnim i objektivnim informisanjem, kvalitetnim kadrovima koje sam educira, te vlastitom produkcijom programa. Prvi komercijalni Radio na Balkanu i BiH postavio je nove standarde, kako u tehničkom, tako i u programskom smislu, te postao uzor svim radiostanicama koje su nastale kasnije i masovno preuzele isti koncept. Radio M prosječno bilježi oko 1.000 telefonskih poziva dnevno, kao i veliki broj SMS i e-mail poruka, kako iz BiH, tako i iz cijelog svijeta, a zahvaljujući emitovanju programa preko Interneta, definitivno je najslušaniji radio u dijaspori širom svijeta.
Share on Facebook Share on Twitter
From Server: 206.190.135.28
Apps:    Android       Chrome