>>  Bosnia and Herzegovina
Android       Chrome      

Radio Bosna - Chat.ba

World
Bosnia and Herzegovina / Bosnia and Herzegovina (ba)

Radio Bosna - Chat.ba

World
Bosnia and Herzegovina / Bosnia and Herzegovina (ba)

Chat.ba je bosanski chat za sve građane Bosne i Hercegovine. NARUČI MUZIČKU ŽELJU! Napomena: Obavezno koristite validnu email adresu! Vaša muzička želja će biti ispunjena samo ukoliko je DJ aktivan. Ukoliko DJ nije aktivan, uvijek možete uživati uz našu prethodno generisanu playlist-u koja se reprodukuje sa našeg servera.
Share on Facebook Share on Twitter
From Server: 163.172.213.155
Apps:    Android       Chrome