>>  Bosnia and Herzegovina
Android       Chrome      

Radio Žepče 88.2 FM

Poprock
Bosnia and Herzegovina / Bosnia and Herzegovina (ba)


> Visit Home Page
Domaca Zabavna Osnivač Javne ustanove za informiranje i kulturu“Dom kulture“Žepče( u daljnjem tekstu JUDom kultureŽepče) je Općinsko vijeće Žepče, sa svim pravima i obvezama osnivača, u skladu sa Zakonom o javnim ustanovama , Statutom općine Žepče, Pravilima JUDom kultureŽepče i drugim zakonskim propisima . Općinsko vijeće općine Žepče, Odlukom br: 01-02-294/02 od 25.06.2002. godine o promjeni statusa Društvenog poduzeća“Dom kulture“ Žepče i organiziranje od istog Javnu ustanovu za informiranje i kulturu „Dom kulture“Žepče, vrši promjene statusa Društvenog poduzeća“Dom kulture“Žepče u Javnu ustanovu za informiranje i kulturu „Dom kulture“ Žepče. Društveno poduzeće „Dom kulture“ Žepče upisano je rješenjem Višeg suda Travnik sa sjedištem u Vitezu broj : U/I-223/94, na registarskom ulošku broj: 1-223 Vitez, a preregistrirano kod Županijskog suda u Zenici na reg. ulošku broj:1-7621. Javna ustanova za informiranje i kulturu „Dom kulture“Žepče je pravni sljedbenik dosadašnjeg Društvenog poduzeća „Dom k
Share on Facebook Share on Twitter
From Server: 163.172.213.155
Apps:    Android       Chrome