>>  Bosnia and Herzegovina
Android       Chrome      

Bobar radio

Various
Bosnia and Herzegovina / Bosnia and Herzegovina (ba)


> Visit Home Page
BOBAR radio je osnovan 26.11.1998.godine i, u skladu sa Dugoročnom dozvolom Regulatorne agencije za komunikacije, jedini je nezavisni komercijalni broadcaster sa licencom nacionalnog emitera u Bosni i Hercegovini. TEHNIKA FREKVENCIJE I LOKACIJE: - za područje sjeverne i sjeveroistočne Bosne, Semberije, Majevice, tuzlanskog bazena, Posavine, Podrinja, Mačve, Srema, Bačke, Fruške gore i Slavonije: 92,2 MHz, (Mlađevac/Zvornik) 100,9 MHz (Busija/Majevica i Duge Njive/Trebava) 107,7 MHz (Bijeljina) - za područje zapadne Bosne, Romanije, Zelengore, Birča i Podrinja, zapadne Srbije i CG : 88,9 MHz ( Kmur) 103,2 MHz (Veliki Žep) - za područje B.Luke, Bos. Krajine, Posavine i Slavonije: 95,3 MHz (Kozara) - za područje srednje Bosne, Sarajeva i B.Luke: 102,8 MHz (Trebević) 104,7 MHz (Vlašić i Pobrđe/Banjaluka) - za područje Trebinja,istočne Hercegovine, zapadne CG i Dubrovačke rivijere: 105,5 MHz (Leotar) - za područje Mostara, zapadne Hercegovine i Dalmacije: 105,9 MHz (Hrgud/Parić)
Share on Facebook Share on Twitter
From Server: streamingv2.shoutcast.com
Apps:    Android       Chrome