>>  Bosnia and Herzegovina
Android       Chrome      

Radio Grude 95.5 & 90.9

Various
Bosnia and Herzegovina / Bosnia and Herzegovina (ba)


> Visit Home Page
>>Click to listen<<
Variety

100% i uvijek veseli, sretni i pozitivni..:) Radio from Grude. Grude su općina u Bosni i Hercegovini. Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske, na rubovima plodnoga Imotsko-bekijskog polja, te pripada širem prostoru omeđenom Biokovom na jugu, te planinskim masivima Vrana i Čvrsnice na sjeveru (općina Posušje). Sa svojih 16.358 stanovnika i površinom od 218 četvornih kilometara općina po novom geopolitičkom ustroju pripada Županiji Zapadnohercegovačkoj u sklopu Federacije Bosne i Hercegovine. Ovaj je prekrasni krajolik obrastao niskim raslinjem tipičnim za krške krajeve. Blizina mora daje ovomu kraju blagu klimu mediteranskih obilježja. Grude su bogate i prirodnim ljepotama - od brojnih jama i pećina karakterističnih za ovaj kameni, krški krajolik pa do - što je za ovo područje neobično - brojnih izvora i vodenih resursa (jezero Krenica, rijeka Tihaljina - Trebižat). Danas Grude proživljavaju kulturnu i gospodarsku renesansu. Protekle su godine bile obilježene do
Share on Facebook Share on Twitter
From Server: pa-hosting.de
Apps:    Android       Chrome