>>  Bosnia and Herzegovina
Android       Chrome      

Radio Todorovo MZ

World
Bosnia and Herzegovina / Bosnia and Herzegovina (ba)


> Visit Home Page
Zabavna Domaca Muzika Todorovo se nalazi na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine u Cazinskoj Krajini. Stari grad Todorovo je nekad bio najeveći grad u Cazinskoj Krajini. Danas na to posjećaju samo ostaci ruševina da je tu nekad bio moćan grad. Todorovo se u 16. vijeku zvao Novigrad koji je od 1560. godine prestao da postoji kao Novigrad, kada dobija ime Todor Grad, i potom Todorovo, kako se i danas zove. Ime je dobio po gasovitom junaku Todoru koji je pao u borbi protiv Turaka u odbrani Novigada. Prilikom jednog napada vatra je dospjela da barutene koja je odletjela u zrak zajedno sa Todorom i njegovom porodicom. Oko 70 godina kasnije Turci su konačno osvojili ovaj kraj koji je ostao poprilično pust. Poslije pada pod Tursku vlast ovaj se kraj vrlo brzo naseljava i postaje okosnica u odbrani Osmanlijskog carstva i daljem osvajanju Austro-ugarske teritorije. U pismu jednog sveštenika iz Kralovaca koji je upućen 20. novembra 1641. godine u Beč, spominje se aga Kariman iz Todor Novog pred braće Hrnjice iz Velik
Share on Facebook Share on Twitter
From Server: 50.7.77.178
Apps:    Android       Chrome