>>  Bosnia and Herzegovina
Android       Chrome      

Radio Kladanj 98.6 FM

Various
Bosnia and Herzegovina / Bosnia and Herzegovina (ba)


> Visit Home Page
Variety

Domaca Zabavna Strana Muzika Radio Kladanj je osnovan 08.maja 1992.godine, broji 5 uposlenih i 4 spoljna saradnika. Prvenstveno se bavi informisanjem građanstva putem Radija Kladanj,a u proteklom periodu imala je značajan udio u organizovanju mnogih kulturnih manifestacija na Općini Kladanj. U budućnosti planirano je osavremenjavanje Radija, uvođenje digitalnih tehnologija,kako bi se slušateljtvu i građanstvu pružila što kvalitenija usluga.
Share on Facebook Share on Twitter
From Server: 176.9.59.144
Apps:    Android       Chrome