>>  Bosnia and Herzegovina
Android       Chrome      

VLADIX Radio 3 soft

Various
Bosnia and Herzegovina / Bosnia and Herzegovina (ba)


> Visit Home Page
>>Click to listen<<
Variety

VLADIX 3 – radio na kome možete čuti laganiju muziku, odličnu za svakodnevnicu. Kvalitet zvuka je studijski, a streaming je u AAC + formatu (96kbps). VLADIX 3 radio je u potpunosti bez reklama.
Share on Facebook Share on Twitter
From Server: 136.243.20.131
Apps:    Android       Chrome