>>  Friesland
Android       Chrome      

Omrop Fryslân Fryske Top 100

World
Friesland / Friesland (nl)


> Visit Home Page
Ek dit jier hawwe wer tûzenen minsken in persoanlike top 5 ynstjoerd. Op basis fan al dy stimmen is de Fryske Top 100 gearstald. In represintative list dy’t in moai ynsjoch jout yn de foarkar fan it Fryske publyk.
Share on Facebook Share on Twitter
From Server: icecast.pmedia180.kpnstreaming.nl
Apps:    Android       Chrome