>>  Masovian - Warsaw
Android       Chrome      

Rozgłośnia Błyskawica - Głos Niepokonanych w Warszawie

News
Masovian - Warsaw / Masovian - Warsaw (pl)


> Visit Home Page
Misją Rozgłośni Błyskawica głosu Niepokonanych jest dostarczanie rzetelnych informacji o bezkarności i samowoli urzędników różnych szczebli, lekarzy, wojskowych, nierzetelnych pracodawców, służby więziennej, czyścicieli kamienic. Wzywamy wszystkich pokrzywdzonych o informowaniu nas o wszelkich niedociągnięciach urzędników wszystkich szczebli.
Share on Facebook Share on Twitter
From Server: s1.slotex.pl
Apps:    Android       Chrome